Študentská súťaž

Informácie pre pedagógov/ky

V mene Inštitútu ľudských práv (IĽP) si dovoľujeme ponúknuť Vašim študentom/kám i pedagógom/ičkám možnosť zapojiť sa do súťaže “Koho sme stratili” a získať atraktívne odmeny. Na ceny pre študentov/ky je vyčlenených celkovo 3000 eur a na honoráre pre pedagógov/ičky 2000 eur. Cieľom ponúkanej súťaže je zapojiť mladých ľudí do pripomínania si pamiatky obetí holokaustu a vzdelávať ich inkluzívnym spôsobom o tejto smutnej etape našej histórie, a to aktuálnym a atraktívnym spôsobom, kde podstatnú časť zohrávajú sociálne siete a online aktivity. V rámci projektu sme vytvorili webstránku o antisemitizme a holokauste na Slovensku, na ktorej sa práve nachádzate.

Súťaž “Koho sme stratili” je založená na spracovaní osudu vybranej obete holokaustu zo Slovenska vo forme vhodnej na publikovanie online (text -blog, fotky, grafika, video atď.) O víťazoch rozhodne ako odborná medzinárodná porota, tak aj úspešnosť /popularita ich príspevku na sociálnych sieťach. Týmto spôsobom sa snažíme mladých ľudí motivovať vytvoriť atraktívny obsah a zapojiť do diskusie o holokauste a antisemitizme aj ich rovesníkov. Ceny pre študentov sú iPhone, elektrická kolobežka, hracia konzola, tablet, smart hodinky ale aj nákupné poukážky na značkové oblečenie a obuv.

 

Sme si vedomí neľahkej situácie, v ktorej sa v súčasnosti pedagógovia/ičky nachádzajú, a chceme im vyjsť v ústrety aspoň takýmto spôsobom. Pedagóg alebo pedagogička, ktorá viedla študenta/ku, ktorých práce sa umiestnia medzi najlepšími, získa honorár vo výške 200 eur (celkovo 10 pedagógov/ičiek). Jeden pedagóg/ička môže prihlásiť aj viac študentov/iek. Všetky informácie a aktualizácie nájdete na tejto stránke.

V prípade, že táto ponuka pre Vás osobne nie je relevantná, posuňte ju prosím kolegom/gyniam , ktorí/é by ju mohli využiť (napr. vyučujúci Náuky o spoločnosti, dejepisu či triedni profesori/ky). Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na info@ludskeprava.sk

 

Podmienky pre študentov/ky: vek 14 -19 rokov, zverejniť príspevok na sociálnej sieti, použiť #kohosmestratili a označiť IĽP, byť občanom/kou SR alebo tu mať pobyt a navštevovať školu, uzávierka súťaže je streda 20. apríla 2022

Asset 3
Asset 4
Asset 2